Anaran’ny Biraon’ny Antoko Mpihira TANINKETSA miasa mandritra ny 4 taona (2019 – 2022)

«Andriamanitro Hianao, ka hidera Anao aho; Eny, Andriamanitro, ka hanandratra Anao aho Sal. 118:28

  • Filoha :

  • Filoha Mpanampy :

  • Mpitantsoratra Fivoriana :

  • Mpitantsoratry ny Vola :

  • Mpitahiry Vola :

  • RANDRIANARIVELO Arsène Jules

  • ANDRIAMIHARISOA Ravosata Andriamaro

  • RABEVARIMINO Rojoniaina

  • RAFALIMANANA Lalaina Narindra

  • LANTONIRINA Rachelle

Miarahaba antsika amin’ny Anaran’ny Tompo !

Faly manasa antsika ray aman-dreny handefa ny zanantsika ho tezaina ho isan’ny TANINKETSA eto amin’ny Fiangonantsika.

Misy ny fanolokoloana azy ireo eo amin’ny lafiny feo fa indrindra ny lafiny ara-panahy.

Misy ihany koa ny fifampitondrana ara-tsosialy eo amin’ny samy ray aman-dreny.

Koa entàno izy ireo mba hamonjy ny fianaran-kira isaky ny Asabotsy sy ny Alahady hariva.

Miantso ny zandriny rehetra Jesoa Tompontsika !

Print Friendly, PDF & Email