Anaran’ny Birao STK (Sampana Tanora Kristiana) miasa mandritra ny 4 taona (2019 – 2022)
“Jehovah no hitarika anareo eo aloha, ary Andriamanitry ny Isiraely no ho vodilalanareo”- Isaia 52:12

 • Filoha :

 • Filoha Mpanampy :

 • Mpitantsoratra Fivoriana :

 • Mpitantsoratra vola :

 • Mpitahiry Vola :

 • Mpanolotsaina :

 • MD Fiangonana :

 • Mpandinibola :

 • KL SP :

 • RATIANARIJAONA Fenitra

 • RAVELOSON Hiratia Mirenty Fifaliana – ANDRIANIRINA Sandratra Herimanana

 • RAKOTONDRATSIRA Nomentsoa H. – RAZAFINIMPANANA Harisoa Marie Jennifer

 • RAZANADRAKOTO Narindra

 • RAKOTOSATA Maria Diamondra

 • RASOLOFO Mamy Lalaina Haja

 • RATIANARIJAONA Fenitra

 • Mpandinibola Fiangonana

 • ANDRIANOMENARIVONY Hajatiana – RAVELOSON Hiratia Mirenty Fifaliana

Print Friendly, PDF & Email