Anaran’ny Biraon’ny Antoko Mpihira ORIELA MAINTIMOLALY (OMA) miasa mandritra ny 4 taona (2019 – 2022)

«Hihira ho an’ i Jehovah aho, raha mbola velona koa;

Hankalaza an’ Andriamanitro aho, raha mbola miaina.» Sal. 104:33

 • Filoha :

 • Filoha Mpanampy :

 • Mpitantsoratra Fivoriana :

 • Mpitantsoratry ny Vola :

 • Mpitahiry Vola :

 • Mpanolotsaina 1 :

 • Mpanolotsaina 2 :

 • RAKOTOARIVELO Haja

 • RAKOTONIAINA Nicolas

 • RAMAROSON Bodosoa

 • HARIMANANA Tiana Fanja Francia

 • RAVOLOLOMANOTRONA Marcelle

 • RANDRIANARIVONY Jean Varsy

 • RAKOTONIAINA Aimé

« Fa Jobily izany ka ho masina ho anareo »Lev. 25:12a

Niorina tamin’ny 19 Jona 1994 ny Antoko Mpihira Oriela Maintimolaly.

Ireo zokinjokiny avy ao amin’ny Antoko Mpihira Oriela no nanan-kevitra nanangana azy.

Feno 25 taona amin’ity taona 2019 ity ny OMA,

Manasa anao ; manasa antsika rehetra hanatevin-daharana azy, tsy voatery hoe efa nandalo tao amin’ny ORIELA ihany,

tsy voatery hoe zokinjokiny ihany koa,

METEZA ARY RY HAVANA HIARA HANKALAZA NY JOBILY VOLAFOTSIN’NY ORIELA MAINTIMOLALY

Print Friendly, PDF & Email