Anaran’ny Birao SAMPANA DORKASY  miasa mandritra ny 4 taona (2019 – 2022)
“Izay olona matahotra Azy ka manao ny marina no ankasitrahany” Asa. 10 : 35

 • Filoha :

 • Filoha Mpanampy :

 • Mpitantsoratra Fivoriana :

 • Mpitantsoratra Vola :

 • Mpitahiry Vola :

 • Mpanolotsaina :

 • MD Fiangonana :

 • Mpandinibola :

 • KL SP :

 • RASOLOMALALA Marianne Voahirana

 • RABAKOARIVELO Zaza

 • RATSITOHAINA Vonjiarimino – RASOANAIVO Hajaniaina Lanto

 • NIRINAMANANTSOA Lalao Evelyne

 • RASOANIAINA Marson Berthe

 • RASOANANDRASANA Charline

 • RAZANADRAFARA Justine Monique

 • RAZOARISOA Vero Hanitra  – RAZOELIARIMANANA Clémence – RASOARIMIHAJA Verohanitra

 • NIRINAMANANTSOA Lalao Evelyne  – RAVELOSOA Joeline

Print Friendly, PDF & Email