Miarahaba antsika amin’ny anaran’ny Tompo.

Ry Havana ,

Vita ny 02 martsa 2019 lasa teo ny fifidianana ny birao hitantana ny antoko mpihira ORIELA mandritra ny efatra taona manaraka indray ka toy izao manaraka izao ireo birao vaovao voafidy araka izany .

  • Ny filoha : RANAIVOSON Harinirina
  • Ny filoha mpanampy : RAKOTOSAONINA HARINARIVO Rindra Eric
  • Ny mpitantsoratry ny fivoriana : RAZAFINDRATSIMBA Anja Milantosoa
  • Ny mpitantsoratry ny vola : RABEHANITRINIONY Mahandry Faniry
  • Ny mpitahiry vola : RAZOARISOA Verohanitra
  • Ireo mpanolo-tsaina :
  1. RAKOTONDRABE R. Mirindra Herintsaotra
  2.  RANAIVOARISOA Honoré Andriamihaja

Dia isaorana ny Tompo araka izany ny nanomezany ireo birao ireo indray ho iraka hampandroso ny antoko mpihira Oriela mandritra ny efa-taona manaraka indray.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra .

 

 

Print Friendly, PDF & Email