Fanitarana ny Fiangonana
«Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa hangina.»

Print Friendly, PDF & Email